Pravidlá predaja / kúpy HANDMADE výrobkov

Nákup HANDMADE výrobkov

Objednávkou HANDMADE výrobkov si kupujúci objednáva tovar od jedného alebo viacerých výrobcov. V jednej objednávke si kupujúci môže objednať tovar od výrobcu/-ov a tak tiež aj z iných kategórií výrobkov na sqely.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (platí aj pre cenu za dopravu).

 1. Objednávka tovaru

Pri objednávke HANDMADE výrobkov je na e-mailovú adresu kupujúceho doručená potvrdzujúca správa o zakúpených (objednaných) výrobkoch. Uvedená konečná cena nie je aktuálna ani úplná (je bez ceny za dopravu a tá závisí od počtu výrobkov a možnosťou kúpy výrobkov od rôznych výrobcov), pretože systém obchodu nedokáže rozlišovať tieto možné stavy objednávky. K jednotlivým výrobcom prislúcha cena za dopravu tovaru – kupujúci má možnosť napísať do správy pri nákupe tovaru v objednávkovom formulári (predposledný krok v pokladni), akú formu dopravy a platby chce využiť u konkrétneho výrobcu/-ov, ak nevyužije túto možnosť, príde mu na e-mail správa, informujúca ho o možnosti platby a dopravy, ktoré si musí zvoliť u každého výrobcu osobitne (vyberá si z možnosti definovaných konkrétnym výrobcom/-ami).

Kupujúci dostane konečnú cenu objednávky až v  potvrdzujúcej správe, kde je objednaný a potvrdený tovar rozdelený do balíkov  – každý balík prislúcha jednému výrobcovi a je vedený ako samostatná objednávka, je pri ňom uvedená aj cena poštovného. Zároveň je informovaný o prípadnej kompletnosti / nekompletnosti objednávky. Ak je objednávka nekompletná (výrobca nemá všetky objednané výrobky skladom), má kupujúci možnosť odstúpiť od takejto objednávky alebo súhlasiť s čiastočnou objednávkou.

Priebeh objednávky môže nadobudnúť tieto stavy:

 • Potvrdená – objednávka je zaregistrovaná do systému, výrobca je o tom informovaný e-mailom.
 • Vybavuje sa – čaká sa na potvrdenie objednávky výrobcom. Ten môže potvrdiť objednávku KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo objednávku ZAMIETNUŤ.
 • Zamietnutá – výrobca zamietol objednávku.
 • Spracovaná – výrobca potvrdil objednávku:

a) KOMPLETNE – výrobca má k dispozícií všetky objednané výrobky. Týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu.

b) ČIASTOČNE - výrobca nemá k dispozícií všetky objednané výrobky a potvrdí len tie, ktoré má skladom. Nasleduje jedna z ďalších možností:

 • Stornovaná – kupujúci odstúpi od takejto objednávky (nemá záujem o čiastočnú objednávku).
 • Potvrdená čiastočná objednávka - kupujúci súhlasí s čiastočnou objednávkou, čo potvrdí výrobcovi. Týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu.

Výrobca môže požiadať o dokončenie (skompletizovanie objednávky) chýbajúcich výrobkov, je však povinný vopred informovať kupujúceho o termíne dokončenia, kupujúci s týmto nemusí súhlasiť.

 • Čaká na zaplatenie – ak je objednávka už potvrdená a kupujúci zvolil možnosť platby vopred na účet výrobcu čaká sa na jeho platbu.
 • Čaká na odoslanie – po potvrdení objednávky výrobcom (alebo uskutočnení platby vopred na účet výrobcu) sa čaká na odoslanie tovaru výrobcom.
 • Dokončená – výrobca potvrdil odoslanie objednávky na adresu kupujúceho.
 1. Platba a distribúcia

Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob platby a distribúcie tovaru (ak túto možnosť ponúka výrobca):

 • DOBIERKA – distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platí sa pri prebratí tovaru.
 • DOPORUČENÁ ZÁSIELKA - distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platí sa vopred bankovým prevodom na účet výrobcu. Číslo účtu a ďalšie potrebné údaje obdrží kupujúci e-mailom. Kupujúci je povinný uhradiť platbu vopred max. do 7 kal. dní od uzatvorenia obchodu, inak má výrobca právo zrušiť objednávku.
 • DORUČENIE KURIÉROM – distribúcia prebieha cez kuriérsku službu definovanú výrobcom. Platí sa vopred na účet výrobcu.

Výrobca môže uvádzať rôznu výšku poštovného pri každom jeho výrobku osobitne (z dôvodu rozdielnej hmotnosti alebo rozmerov výrobkov). Pri objednávke ktorá je kombináciou výrobkov (u jedného výrobcu) s rôznym poštovným, sa uplatní vždy vyššie poštovné.

 1. Záruka a reklamačný poriadok

Záruku na tovar výrobca poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Všeobecná záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím produktu alebo nesprávnym skladovaním. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru poštou na adresu výrobcu, ktorú uviedol aj pri zásielke tovaru. Kupujúci je povinný vo vlastnom záujme uschovávať doklad o odoslaní (podací lístok) reklamovaného tovaru. Bez tohto dokladu sa reklamovaný tovar nemusí považovať za doručený výrobcovi a reklamácia nemusí byť vybavená.

30-dňová lehota na vybavenie reklamácie výrobcom začína plynúť odo dňa spätného doručenia reklamovaného tovaru. Ak výrobca uzná reklamáciu za oprávnenú, v tejto lehote musí byť kupujúcemu vyhovené tak, že reklamovaný tovar musí byť na náklady výrobcu opravený a odoslaný kupujúcemu. Ak nemožno reklamáciu vybaviť podľa predošlej vety, kupujúcemu bude zaslaný iný výrobok rovnakých vlastností ako reklamovaný výrobok. Kupujúci sa môže prostredníctvom sprostredkovateľa dohodnúť s výrobcom na výmene za porovnateľný alebo iný tovar. Ak nemožno vybaviť reklamáciu ani podľa uvedeného postupu, kupujúcemu bude bezodkladne vrátená kúpna cena a poštovné.

 1. Záverečné ustanovenia

!!! V momente uzatvorenia obchodu medzi výrobcom a kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny výrobca a kupujúci. !!!

Sqely.sk nenesie žiadnu zodpovednosť:

- za platbu balíkov zo strany kupujúcich, ani za ich distribúciu zo strany výrobcov,

- za dodržanie termínov, uhradenie a zaslanie tovaru,

- za vybavenie reklamácie, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je kupujúci povinný riešiť s jednotlivými výrobcami od ktorých tovar zakúpil. Sqely.sk má na základe záporných hodnotení od kupujúcich právo deaktivovať účet výrobcu.

Kupujúci komunikuje s výrobcom prostredníctvom našej e-mailovej adresy handmade@sqely.sk, správy sú preposielané výrobcom.

Predaj HANDMADE výrobkov

Výrobca svojou prezentáciou HANDMADE výrobkov na sqely.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s nimi, tak isto ako aj so Zmluvou o sprostredkovaní predaja na serveri www.sqely.sk. Sqely.sk povoľuje predaj HANDMADE výrobkov len registrovaným výrobcom.

Chcem sa zaregistrovať>>

 1. Komunikácia

Sqely.sk komunikuje s výrobcami výhradne e-mailovou formou, keď si to vyžaduje situácia tak aj telefonicky. Výrobca používa na svoju prezentáciu vlastných výrobkov e-mailovy kontakt handmade@sqely.sk, ktorý slúži na všetky informácie o ponúkanom tovare a vybavenie objednávok.

 1. Doba dodania

Výrobca je povinný vybaviť objednávku tovaru do 4 pracovných dní odo dňa jej prijatia (potvrdenia). To neplatí v prípade, keď výrobca vopred oznámi, že v období ním určenom nebude vybavovať žiadne objednávky (z dôvodu neprítomnosti) a toto musí rešpektovať kupujúci a tiež sprostredkovateľ.

 1. Objednávka

Výrobca má povinnosť vyjadriť sa k objednávke tovaru čo najskôr od jej doručenia. Môže ju potvrdiť  KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo objednávku ZAMIETNUŤ.

KOMPLETNÉ potvrdenie znamená, že výrobca má k dispozícií všetky objednané výrobky. Týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu.

ČIASTOČNÉ potvrdenie znamená, že výrobca nemá k dispozícií všetky objednané výrobky a potvrdí len tie, ktoré má skladom. Kupujúci má možnosť odstúpiť od takejto objednávky alebo súhlasiť s čiastočnou objednávkou, týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu. Výrobca môže požiadať o dokončenie (skompletizovanie objednávky) chýbajúcich výrobkov, je však povinný vopred informovať kupujúceho o termíne dokončenia, kupujúci s týmto nemusí súhlasiť.

Priebeh objednávky môže nadobudnúť tieto stavy:

 • Potvrdená – objednávka je zaregistrovaná do systému, výrobca je o tom informovaný e-mailom.
 • Vybavuje sa – čaká sa na potvrdenie objednávky výrobcom. Ten môže potvrdiť objednávku KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo objednávku ZAMIETNUŤ.
 • Zamietnutá – výrobca zamietol objednávku.
 • Spracovaná – výrobca potvrdil objednávku:

a) KOMPLETNE – výrobca má k dispozícií všetky objednané výrobky.

b) ČIASTOČNE - výrobca nemá k dispozícií všetky objednané výrobky a potvrdí len tie, ktoré má skladom. Nasleduje jedna z ďalších možností:

 • Stornovaná – kupujúci odstúpi od takejto objednávky (nemá záujem o čiastočnú objednávku).
 • Potvrdená čiastočná objednávka - kupujúci súhlasí s čiastočnou objednávkou, čo potvrdí výrobcovi.

Výrobca môže požiadať o dokončenie (skompletizovanie objednávky) chýbajúcich výrobkov, je však povinný vopred informovať kupujúceho o termíne dokončenia, kupujúci s týmto nemusí súhlasiť.

 • Čaká na zaplatenie – ak je objednávka už potvrdená a kupujúci zvolil možnosť platby vopred na účet výrobcu čaká sa na jeho platbu.
 • Čaká na odoslanie – po potvrdení objednávky výrobcom (alebo uskutočnení platby vopred na účet výrobcu) sa čaká na odoslanie tovaru výrobcom.
 • Dokončená – výrobca potvrdil odoslanie objednávky na adresu kupujúceho.
 1. Platba a distribúcia tovaru

Sqely.sk poskytuje 3 možnosti distribúcie (platby) v závislosti na voľbe výrobcu:

 • DOBIERKA – distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platí sa pri prebratí tovaru.
 • DOPORUČENÁ ZÁSIELKA - distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platí sa vopred bankovým prevodom na účet výrobcu. Číslo účtu a ďalšie potrebné údaje obdrží kupujúci e-mailom. Kupujúci je povinný uhradiť platbu vopred max. do 7 kal. dní od uzatvorenia obchodu, inak má výrobca právo zrušiť objednávku.
 • DORUČENIE KURIÉROM – distribúcia prebieha cez kuriérsku službu definovanú výrobcom. Platí sa vopred na účet výrobcu.

Výrobca si tiež volí 3 rôzne výšky poštovného, ktoré definuje pri každom jeho výrobku osobitne (z dôvodu rozdielnej hmotnosti alebo rozmerov výrobkov). Pri objednávke ktorá je kombináciou výrobkov (u jedného výrobcu) s rôznym poštovným, sa uplatní vždy vyššie poštovné.

 1. Záruka a reklamačný poriadok

Záruku na tovar výrobca poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Všeobecná záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím produktu alebo nesprávnym skladovaním. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru poštou na adresu výrobcu, ktorú uviedol aj pri zásielke tovaru. Kupujúci je povinný vo vlastnom záujme uschovávať doklad o odoslaní (podací lístok) reklamovaného tovaru. Bez tohto dokladu sa reklamovaný tovar nemusí považovať za doručený výrobcovi a reklamácia nemusí byť vybavená.

30-dňová lehota na vybavenie reklamácie výrobcom začína plynúť odo dňa spätného doručenia reklamovaného tovaru. Ak výrobca uzná reklamáciu za oprávnenú, v tejto lehote musí byť kupujúcemu vyhovené tak, že reklamovaný tovar musí byť na náklady výrobcu opravený a odoslaný kupujúcemu. Ak nemožno reklamáciu vybaviť podľa predošlej vety, kupujúcemu bude zaslaný iný výrobok rovnakých vlastností ako reklamovaný výrobok. Kupujúci sa môže prostredníctvom sprostredkovateľa dohodnúť s výrobcom na výmene za porovnateľný alebo iný tovar. Ak nemožno vybaviť reklamáciu ani podľa uvedeného postupu, kupujúcemu bude bezodkladne vrátená kúpna cena a poštovné.

 1. Záverečné ustanovenia

!!! V momente uzatvorenia obchodu medzi výrobcom a kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny výrobca a kupujúci. !!!

Sqely.sk nenesie žiadnu zodpovednosť:

- za platbu balíkov zo strany kupujúcich, ani za ich distribúciu zo strany výrobcov,

- za dodržanie termínov, uhradenie a zaslanie tovaru,

- za vybavenie reklamácie, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je kupujúci povinný riešiť s jednotlivými výrobcami od ktorých tovar zakúpil. Sqely.sk má na základe záporných hodnotení od kupujúcich právo deaktivovať účet výrobcu.

Kupujúci komunikuje s výrobcom prostredníctvom našej e-mailovej adresy handmade@sqely.sk, správy sú preposielané výrobcom.