Sme ekologická firma

Naša spoločnosť zastáva ekologický postoj k životnému prostrediu.

Snažíme sa minimalizovať enviromentálnu záťaž pri našej obchodnej činnosti - používame čo najmenšie množstvo kancelárskeho papiera a produkujeme minimálne množstvo odpadu. Pri balení tovaru sa snažíme minimalizovať množstvo obalového materiálu, to však pri zachovaní vysokej bezpečnosti prepravovaného tovaru a zároveň používame recyklovateľné obaly (kartónové balenia).

Našich zákazníkov motivujeme zľavami a akciami k väčšiemu nákupu (to čo by inak nakúpili na viac krát), čím opäť znižujeme enviromentálnu záťaž na naše prostredie. Znamená to menej:

  • spotrebovanej energie
  • spotrebných palív
  • kancelárskeho papiera
  • obalového materiálu

Nakoniec, týmto spôsobom šetríme aj Vaše peniaze :).

 

                Pomáhate nám šetriť životné prostredie!

 

SQELY

tvoj darčekový obchod